Wij blijven bij de kerk

Wat voor invloed had de coronatijd op de kerkgang? Ik vond zes mensen die juist in coronatijd bewust kozen voor de kerk. Verder: een interview met campinghoudster Sita, die na haar ziekte nog meer van elke dag geniet. En voor het Pinksternummer bevroeg ik vier mensen op hun relatie met de heilige Geest. Ik leerde er zelf ook veel van!